Wederhoor Documentaire "Nederland Fraudeland"

Op 23 september 2020 is het bedrijf en de betrokken personen gevraagd te reageren op verschillende, in de documentaire voorkomende punten met betrekking tot het FIOD-onderzoek. Hieronder hun volledige reactie.

 

Door FIOD-medewerkers en de officier van justitie wordt de verdenkingen uitgesproken van het op grote schaal afromen van omzet, onder andere via het kassasysteem, pinautomaten, het weggooien van administratie en het annuleren van bonnen.

Reactie:

Deze verdenking had nooit voor deze film mogen worden opgenomen. Daar is geen wettelijke grondslag voor en de rechten van verdachten zijn hierdoor geschonden. Dat heeft de Rechtbank Rotterdam in de strafzaak geoordeeld in een voor het Openbaar Ministerie vernietigend vonnis, waarbij de verdachten weliswaar schuldig zijn bevonden maar aan hen geen enkele straf is opgelegd. Het uitzenden van deze beschuldiging van het afromen van omzet is onrechtmatig.

De Belastingdienst heeft vastgesteld dat in de periode tot 2014 10% van de omzet werd afgeroomd. Cliënten hebben deze omzetafroming ruiterlijk erkend, en zijn daar direct na aanvang van het strafrechtelijk onderzoek in februari 2014 mee gestopt. Alle verschuldigde belasting is alsnog betaald. Ook bedragen die al waren verjaard. Daarbovenop is een stevige boete betaald. De belastingdienst was zeer te spreken over de genomen maatregelen en de afwikkeling. Voor de belastingdienst was en is de zaak hiermee klaar.

Door FIOD-medewerkers en de officier van justitie wordt de verdenking uitgesproken van deelneming aan een criminele organisatie.

Reactie:

Deze verdenking had nooit voor deze film mogen worden opgenomen. Daar is geen wettelijke grondslag voor en de rechten van verdachten zijn hierdoor geschonden. Dat heeft de Rechtbank Rotterdam in de strafzaak geoordeeld in een voor het Openbaar Ministerie vernietigend vonnis, waarbij de verdachten weliswaar schuldig zijn bevonden maar aan hen geen enkele straf is opgelegd. Het uitzenden van deze beschuldiging van deelneming aan een criminele organisatie is onrechtmatig.

De beschuldiging 'deelneming aan een criminele organisatie' is in de context van de vervolging wegens belastingontduiking een formeel juridische term, die bij het publiek het foute beeld oproept van een organisatie van beroepscriminelen. Behalve het afromen van omzet om het personeel zwart te betalen en zwart inkopen te doen hebben cliënten geen strafbare feiten gepleegd.

Door FIOD-medewerkers en de officier van justitie wordt de verdenking uitgesproken van witwassen.

Reactie:

Deze verdenking had nooit voor deze film mogen worden opgenomen. Daar is geen wettelijke grondslag voor en de rechten van verdachten zijn hierdoor geschonden. Dat heeft de Rechtbank Rotterdam in de strafzaak geoordeeld in een voor het Openbaar Ministerie vernietigend vonnis, waarbij de verdachten weliswaar schuldig zijn bevonden maar aan hen geen enkele straf is opgelegd. Het uitzenden van deze beschuldiging van witwassen is onrechtmatig.

Er was geen sprake van witwassen in de klassieke betekenis van het woord. De afgeroomde omzet was immers 'wit' verdiend in de restaurants en werd daarna 'zwart' gemaakt om het personeel mee uit te betalen. Het ging dus om legaal verkregen restaurantomzet.

In de uitzending worden beelden getoond van hoe de FIOD invallen doet bij verschillende vestigingen, op grond van een verdenking van belastingfraude. Tijdens deze invallen worden verschillende kluizen gevonden. Hierbij wordt gezegd door verschillende medewerkers dat de kluizen van "vorige eigenaren" van de panden zijn, dat ze niet gebruikt worden en dat ze mogen worden meegenomen door de FIOD.

Reactie:

Deze beelden van de invallen door de FIOD en de uitlatingen daarover hadden nooit voor deze film mogen worden opgenomen. Daar is geen wettelijke grondslag voor en de rechten van verdachten zijn hierdoor geschonden. Dat heeft de Rechtbank Rotterdam in de strafzaak geoordeeld in een voor het Openbaar Ministerie vernietigend vonnis, waarbij de verdachten weliswaar schuldig zijn bevonden maar aan hen geen enkele straf is opgelegd. Het uitzenden van deze opnamen over de kluizen is onrechtmatig.

Cliënten gebruikten geen kluizen. Er is ook niets in de kluizen gevonden. Het Openbaar Ministerie heeft vastgesteld dat het om oude lege en ongebruikte kluizen ging. In Breda ging het om de oude ongebruikte kluis van de vorige eigenaar. In het restaurant in Scheveningen was eerder een voormalig veilinghuis gevestigd, en cliënten hadden niet eens een sleutel van de kluis. Dat er kluizen onder bepaalde filialen zitten is geen onderdeel van de strafzaak. De suggestie dat er met de kluizen iets strafbaars aan de hand is, is onjuist en onrechtmatig. Uitzending van deze suggestie is schadelijk voor cliënten.

Ook vindt de FIOD een pinautomaat die gekoppeld is aan een aparte computer en niet van ccv is. Volgens de FIOD kan hierdoor met de pin zwarte omzet worden gegenereerd.

Reactie:

Deze beelden van een pinautomaat en uitlatingen van de FIOD daarover hadden nooit voor deze film mogen worden opgenomen. Daar is geen wettelijke grondslag voor en de rechten van verdachten zijn hierdoor geschonden. Dat heeft de Rechtbank Rotterdam in de strafzaak geoordeeld in een voor het Openbaar Ministerie vernietigend vonnis, waarbij de verdachten weliswaar schuldig zijn bevonden maar aan hen geen enkele straf is opgelegd. Het uitzenden van deze beelden over een pinautomaat is onrechtmatig.

Er was geen pinautomaat waarmee 'zwarte' omzet kon worden gegenereerd. Dat is onzin. In de strafzaak is dit ook helemaal niet ten laste gelegd. De suggestie over een pinautomaat waar zwarte omzet mee kan worden gepind is volledig onjuist. Dit verhaal over een pinautomaat is geen onderdeel van de strafzaak. De suggestie dat er iets strafbaars met een pinautomaat aan de hand is, is onjuist en onrechtmatig. Uitzending van deze onjuiste beschuldiging is schadelijk voor cliënten.

Tijdens de inval wordt een medewerker ondervraagd. Deze medewerker vertelt dat soms enveloppen met contant geld uit kassa's worden gehaald en dat dit aan personeel wordt gegeven om te sparen of dat de werknemers geld lenen.

Reactie:

Deze beelden van de ondervraging van een medewerker hadden nooit voor deze film mogen worden opgenomen. Daar is geen wettelijke grondslag voor en de rechten van verdachten zijn hierdoor geschonden. Dat heeft de Rechtbank Rotterdam in de strafzaak geoordeeld in een voor het Openbaar Ministerie vernietigend vonnis, waarbij de verdachten weliswaar schuldig zijn bevonden maar aan hen geen enkele straf is opgelegd. Het uitzenden van deze beelden van de ondervraging van een medewerker is onrechtmatig.

Met de afgeroomde omzet werden extra bonussen uitbetaald aan de werknemers, bovenop het witte loon. Er is geen sprake van zwart uitbetaald spaargeld voor werknemers, en er werden geen leningen verstrekt. Dit is ook niet ten laste gelegd aan cliënten. Uitzending van deze onjuiste beschuldiging is schadelijk voor cliënten.

In de uitzending wordt gezegd dat de zaak aan het rollen kwam toen op Schiphol een Chinese restauranteigenaar werd aangehouden met cash in zijn koffer. Geld waarvoor hij geen verklaring had.

Reactie:

De beschuldiging over de aanhouding op Schiphol had nooit voor deze film mogen worden opgenomen. Daar is geen wettelijke grondslag voor en de rechten van verdachten zijn hierdoor geschonden. Dat heeft de Rechtbank Rotterdam in destrafzaak geoordeeld in een voor het Openbaar Ministerie vernietigend vonnis, waarbij de verdachten weliswaar schuldig zijn bevonden maar aan hen geen enkele straf is opgelegd. Het uitzenden van deze beschuldiging over de aanhouding op Schiphol is onrechtmatig.

In 2008 is op Schiphol een medewerker aangehouden met cash. Het is niet juist dat de betreffende persoon restauranteigenaar was. Het is onjuist dat hiermee de zaak 'aan het rollen' kwam. De zaak kwam in 2013 aan het rollen door een geheime tip aan de Criminele Inlichtingen Eenheid, zo blijkt uit in het strafdossier. Het bedrag stond gewoon in de boekhouding. Het was geen zwart geld. Het geld was bedoeld voor inkopen in Hong Kong. Er was in 2008 geen internetbankieren en internationaal bankverkeer met Hong Kong was lastig. De medewerker heeft het geld gewoon mogen meenemen naar Hong Kong. In de strafzaak heeft dit voorval uit 2008 geen enkele rol gespeeld. De suggestie dat er iets strafbaars aan de hand was met het cash geld dat op Schiphol werd aangetroffen, is onjuist en onrechtmatig. Uitzending van deze onjuiste beschuldiging is schadelijk voor cliënten.

In de uitzending wordt aandacht besteed aan het feit dat de FIOD stelt dat onder andere uit bankgegevens en beelden van een van de verdachten blijkt dat er regelmatig kasstortingen gedaan worden bij pinautomaten.

Reactie:

De stelling van de FIOD over kasstortingen bij pinautomaten had nooit voor deze film mogen worden opgenomen. Daar is geen wettelijke grondslag voor en de rechten van verdachten zijn hierdoor geschonden. Dat heeft de Rechtbank Rotterdam in de strafzaak geoordeeld in een voor het Openbaar Ministerie vernietigend vonnis, waarbij de verdachten weliswaar schuldig zijn bevonden maar aan hen geen enkele straf is opgelegd. Het uitzenden van deze stelling van de FIOD over kasstortingen bij pinautomaten is onrechtmatig.

Dit gaat over reguliere cash omzet. Het is volkomen normaal dat kasgeld wordt afgestort via een pinautomaat bij een bank. In de strafzaak heeft dit geen enkele rol gespeeld. De suggestie dat dit strafbaar is, is onjuist en onrechtmatig. Uitzending van deze onjuiste beschuldiging is schadelijk voor cliënten.

In de uitzending wordt gezegd dat een van de verdachten zijn woning gekocht heeft voor EUR 1.350.000,- zonder hypotheek.

Reactie:

De stelling over de koop van een woning zonder hypotheek had nooit voor deze film mogen worden opgenomen. Daar is geen wettelijke grondslag voor en de rechten van verdachten zijn hierdoor geschonden. Dat heeft de Rechtbank Rotterdam in de strafzaak geoordeeld in een voor het Openbaar Ministerie vernietigend vonnis, waarbij de verdachten weliswaar schuldig zijn bevonden maar aan hen geen enkele straf is opgelegd. Het uitzenden van deze stelling over de koop van een woning is onrechtmatig.

Het kopen van een huis zonder hypotheek is vanzelfsprekend niet strafbaar. Het huis is niet gekocht met zwart geld, maar met eerlijk verdiend geld waarover belasting is betaald. Het kopen van het huis is geen onderdeel van de strafzaak. Het uitzenden van de onjuiste suggestie dat er iets strafbaars aan de hand was bij de koop van het huis is onrechtmatig.

In de uitzending wordt gezegd dat speurhonden in een woning van een van de verdachten achter een schot meerdere zakken met geld gevonden hebben van in totaal minimaal EUR 200.000,-.

Reactie:

De stelling over de zakken met cash geld had nooit voor deze film mogen worden opgenomen. Daar is geen wettelijke grondslag voor en de rechten van verdachten zijn hierdoor geschonden. Dat heeft de Rechtbank Rotterdam in de strafzaak geoordeeld in een voor het Openbaar Ministerie vernietigend vonnis, waarbij de verdachten weliswaar schuldig zijn bevonden maar aan hen geen enkele straf is opgelegd. Het uitzenden van deze stelling over de zakken met geld is onrechtmatig.

Dit bedrag betrof de betreft reguliere cash-omzet van de filialen die nog moest worden afgestort bij de bank. De rechtbank heeft bij vonnis bepaald dat dit geldbedrag aan cliënten geretourneerd dient te worden omdat dit legaal verkregen dagomzetten betreft. Het uitzenden van de onjuiste suggestie dat er iets strafbaars aan de hand was met de gevonden cash-omzet is onrechtmatig.

Een FIOD-medewerker laat zien dat uit financiële gegevens van een van de vestigingen blijkt dat bedragen worden betaald, en later weer worden verwijderd uit de administratie, alsof het bedrag is teruggestort naar de klant. Volgens de FIOD-medewerker is dit niet ingeprogrammeerd en slaat de vestiging het eind van de dag de kas af en kijken ze wat wit en wat zwart moet. Zo boekt de vestiging volgens hem net zolang terug tot ze een bepaald bedrag bereikt heeft.

Reactie:

De stellingen van een FIOD-medewerker over het verwijderen van financiële gegevens had nooit voor deze film mogen worden opgenomen. Daar is geen wettelijke grondslag voor en de rechten van verdachten zijn hierdoor geschonden. Dat heeft de Rechtbank Rotterdam in de strafzaak geoordeeld in een voor het Openbaar Ministerie vernietigend vonnis, waarbij de verdachten weliswaar schuldig zijn bevonden maar aan hen geen enkele straf is opgelegd. Het uitzenden van deze stelling over het verwijderen van financiële gegevens is onrechtmatig.

Over het overgrote deel van de omzet is altijd direct belasting betaald. Cliënten hebben erkend dat een deel van de contant ontvangen legale restaurantomzet uit de financiële administratie werd gehaald om medewerkers naast het legale loon een extra betaling te doen. De belasting over de afgeroomde omzet is later alsnog afgedragen, vermeerderd met een flinke boete.

In de uitzending wordt gezegd dat bij een van de verdachte losse kasstaten en rapporten zijn gevonden. Volgens FIOD-medewerkers lijkt het erop dat op het moment dat de vestiging de administratie heeft verwerkt, de administratie daarna wordt weggegooid, dat bonnen worden geannuleerd en dat zo wordt afgeroomd.

Reactie:

De stellingen van een FIOD-medewerker over de vondst van losse kasstaten en rapporten bij een verdachte, en over het annuleren van bonnen hadden nooit voor deze film mogen worden opgenomen. Daar is geen wettelijke grondslag voor en de rechten van verdachten zijn hierdoor geschonden. Dat heeft de Rechtbank Rotterdam in de strafzaak geoordeeld in een voor het Openbaar Ministerie vernietigend vonnis, waarbij de verdachten weliswaar schuldig zijn bevonden maar aan hen geen enkele straf is opgelegd. Het uitzenden van deze stelling over het verwijderen van financiële gegevens is onrechtmatig.

Over het overgrote deel van de omzet is altijd direct belasting betaald. Cliënten hebben erkend dat een deel van de contant ontvangen legale restaurantomzet uit de financiële administratie werd gehaald om medewerkers naast het legale loon een extra betaling te doen. De belasting over de afgeroomde omzet is later alsnog afgedragen, vermeerderd met een flinke boete.